Future state customer journeys

Opdrachtgever:
Marc de Goeij, Fontys

"Omdat we naar de dienstverlening van de toekomst kijken, en dus naar de processen en systemen van de toekomst, is het van belang deze toekomst te doorgronden. Omdat nog niemand daar is geweest, is het toepassen van persona's om de toekomstige klantbeleving te doorgronden en doorleven door middel van future state customer journeys een beproefde methode die ervoor zorgt dat we gestructureerd nadenken over wat we de klant in 2020 willen bieden en wat we daarvoor moeten organiseren. Anke en Arno van Present Media hebben ons op een interactieve en prettige wijze laten zien hoe deze methode te hanteren en hoe we dit breed in de organisatie kunnen uitzetten’.