Online visie & strategie Inholland

opdrachtgever:
Conny rijkers, beleidsadviseur marketing & communicatie, Inholland

"In een aantal leuke en onderhoudende sessies hebben we onder begeleiding van Arno Naafs van Present Media met een team van 15 specialisten gediscussieerd over relevante trends en ontwikkelingen in onderwijsland in relatie tot onze online ambities. Dat heeft gezorgd voor een heldere en vooral ook breed gedragen visie op online die beschrijft hoe Inholland online wil acteren de komende jaren. Zo gaan we bijvoorbeeld onze online dienstverlening nadrukkelijker baseren op behoefte en situatie van de student door profiel- en gedragsdata optimaal in te zetten. We hebben ook inzicht gekregen in de consequenties die de visie met zich meebrengt. Bovendien vormt het een perfecte kapstok voor de online strategie van onze organisatie, waarin we met Present Media een heel duidelijk beeld hebben neergezet van de noodzakelijke activiteiten die we in de tijd zullen uitzetten. We hebben vooral ook inzicht in de consequenties die de realisatie van onze online ambities met zich meebrengen."