Digitale innovatie in het sociaal domein
iSociaal: Een uniek initiatief van 4 gemeenten

placeholder

Het sociale domein in Nederland staat voor grote uitdagingen. Door veranderende wetgeving en decentralisatie zijn gemeenten op zoek naar manieren om zelf inwoners zo  goed mogelijk te informeren over voor hen belangrijke voorzieningen en regelingen. Vier gemeenten (Deventer, Enschede, Groningen en Zwolle) hebben hierin dezelfde ambitie en zijn een samenwerking aangegaan als iSociaal, oftewel ‘innovatie Sociaal’. 

Deze gemeenten hebben de ambitie om inwoners:
* in hun informatiebehoefte optimaal te ondersteunen
* proactief te helpen met voor hen relevante zaken
* te ondersteunen in het aanvragen en/of
* ‘warm over te dragen’ naar voorzieningen in het voorliggende veld

Deze ambitie vullen zij in op een, voor het sociaal domein, zeer innovatieve manier. Zij gaan digitale middelen, data-analyses en marketing methodieken die al langer worden toegepast in de commercie inzetten om de gezamenlijke ambitie waar te maken. Samen werken zij toe naar een digitaal platform waarin inwoners op basis van hun profiel, situatie en vraag worden ondersteund in hun klantreis. Zij krijgen in dit platform proactief en op het juiste moment passende hulp of begeleiding voorgeschoteld. De inzet van data-analyse zorgt ervoor dat inwoners in beeld zijn en patronen kunnen worden ontdekt waar een voorspellend karakter van uit gaat. Hierdoor zijn deze gemeenten in staat tijdig te interveniëren waar nodig.

Aanpak die werkt: de service blueprint

Present Media begeleidde de 4 gemeenten bij de strategische keuzes die gemaakt moesten worden: Wat zijn de belangrijkste doelgroepen? Welke knelpunten willen we oplossen? 

Per gemeente zijn de volgende doelgroepen geprioriteerd:

Zwolle: statushouders
Groningen:
* minima met kinderen
* inwoners die begeleiding nodig hebben in het kader van WMO en/of participatie
Deventer: jongeren die 18 worden, 18-/18+
Enschede:
* inwoners die ondersteuning huishouden nodig hebben
* uitkeringsgerechtigden die tijdelijk een baan vinden

Voor deze doelgroepen hebben we tijdens interactieve werksessies, met behulp van de ‘service blueprint’ methode, hun ideale klantreis in kaart gebracht. De uitdaging hierbij is om met elkaar na te denken hoe elke stap van de inwoner en de betrokken professionals duidelijker, beter, mooier en leuker kan. En wat hierin de rol van digitaal is. Daarbij niet geremd door mogelijke (huidige) uitdagingen of problemen.

Bij de sessies zaten naast beleidsmakers ook consulenten, coaches en ervaringsdeskundigen aan tafel. Zo verkregen we een integraal beeld en kon men over afdelingsgrenzen kijken.

Resultaten, draagvlak en veel enthousiasme

Onze aanpak zorgde voor veel toegevoegde waarde en nieuwe inzichten. Uit de opgestelde klantreizen zijn zowel de generieke (voor alle gemeenten geldende) en specifieke (per gemeente verschillende) consequenties gehaald. Niet alleen op functioneel gebied, maar ook wat er geregeld en georganiseerd moet worden op gebied van techniek, organisatie, content, beheer, meting, sturing, processen en afspraken. 

Uit de ideale klantreizen bleek ook een duidelijke rol voor digitaal weggelegd. Denk hierbij aan een eigen digitale omgeving welke alleen relevante en persoonlijke informatie toont. Of de inzet van (profiel)data zodat het aanbod in de toekomst steeds persoonlijker voor je wordt. Of het zelf kunnen maken en beheren van een persoonlijk activiteitenplan. 

De service blueprint methode en aanpak in de werksessies werd door elk team met enthousiasme ontvangen. De opdracht om je niet te laten beperken door huidige processen of juridische belemmeringen, zorgden ervoor dat de teams een werkelijk ideale klantreis konden formuleren. Daarnaast hoorden we van de deelnemers dat het echt fijn werkt als je vanuit de inwoner en vanuit de professional een reis opstelt.
Dit zorgde ervoor dat belangen van de aanwezige afdelingen niet met elkaar ‘botsten’.

placeholder

Klaar voor realisatie

De basis is nu gelegd. Niet alleen qua wensen en eisen voor een te ontwikkelen portaal, maar ook qua organisatie.
De vier gemeenten staan aan de vooravond van een unieke ontwikkeling in het Nederlandse sociaal domein.
Op de voor hen belangrijke thema’s gaan zij hun doelgroepen beter digitaal ondersteunen en zorgen zij ervoor dat inwoners kunnen blijven meedoen en participeren in de maatschappij. Present Media is er trots op van dit mooie iSociaal project deel uit te maken!

Dick Laan
Programma manager  iSociaal enschede

“Present Media heeft voor de i4 gemeenten Zwolle, Groningen, Deventer en Enschede gezorgd voor een versnelling en verdieping van de aanpak binnen iSociaal. Dat heeft men op een hele toegankelijke, enthousiaste en open wijze gedaan. En daarin zijn zowel inwoners als uitvoeringsprofessionals uit de verschillende gemeenten meegenomen. Zonder de inzet en drive van Present Media waren we niet in korte tijd zover gekomen!”

Alt Tag